3 Plener artystyczny w Toskanii, Siena-Montalcino 6-2017